Efficient at Work heeft het SNA-keurmerk van de Stichting Normering Arbeid. Wij voldoen aan de normen die in het NEN 4400-1 zijn vastgelegd. Het keurmerk geeft aan dat we een betrouwbaar uitzendbureau zijn. De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in  Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico`s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit is alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.