Vandaag is op telegraaf.nl een kort artikel gepubliceerd over de aangifte die een ex-werknemer van ons, dhr. Mazurek, gedaan zou hebben tegen een directeur van Efficient at Work wegens bedreiging (https://www.telegraaf.nl/nieuws/1495192/aangifte-van-geweld-na-kassenverhaal). We herkennen ons niet in de in het artikel geschetste gebeurtenissen en betreuren de berichtgeving daarom ten zeerste. Graag lichten wij een aantal zaken nader toe.

 

Dhr. Mazurek is onlangs zijn contract niet verlengd vanwege een naar onze mening ontoelaatbaar incident op de werkvloer waarbij de veiligheid van andere werknemers in het geding is geweest. Om privacy redenen treden wij hierover niet in details. Wij begrijpen dat dit ontslag voor dhr. Mazurek een vervelend besluit is geweest, maar aangezien de veiligheid en het welzijn van onze werknemers voor ons van groot belang is, staan we volledig achter deze beslissing.

 

Het adres waar dhr. Mazurek woonachtig was is door medewerkers van Efficient at Work, waaronder de betreffende directeur, in de afgelopen periode meerdere malen bezocht in verband met reparatiewerkzaamheden die op de locatie moesten worden uitgevoerd. Vanwege deze werkzaamheden is dhr. Mazurek enige tijd gehuisvest geweest op een tijdelijke locatie in een andere woonplaats. Hoewel wij de tekst van de aangifte niet kennen, blijkt uit schriftelijke vragen van de Telegraafjournalist dat dhr. Mazurek beweert dat het incident op 29 november 2017 heeft plaatsgevonden op het adres waar hij op dat moment niet gehuisvest was.

 

Bovenstaande zaken hebben wij ook in een schriftelijke verklaring aan de Telegraafjournalist gemeld, maar die heeft geen aanleiding gezien om dit wederhoor te publiceren of om deze feiten verder te onderzoeken. Hierdoor worden er in het artikel geen andere bronnen opgevoerd dan dhr. Mazurek zelf. Dit vinden we betreurenswaardig en onbegrijpelijk en we zullen hier ook stappen in ondernemen.