Efficient at work widnieje w rejestrze Stowarzyszenia Regulacji Rynku Pracy (Stichting Normering Arbeid). Spełniamy normy zawarte w NEN 4400 -1. Certyfikat świadczy o tym, że jesteśmy godną zaufania agencją pośrednictwa pracy.

Firmy widniejące w rejestrze SNA są zobowiązane do znajomości praw i obowiązków. Norma stawia wysokie wymagania dotyczące:

  • Identyfikacji przedsiębiorcy;
  • Odprowadzania podatków i świadczeń na ubezpieczenia społeczne;
  • Wypłat wynagrodzenia nie naruszających płacy minimalnej i minimum dodatku urlopowego;
  • Przeprowadzania kontroli tożsamości i uprawnień do zatrudnienia w Holandii;
  • Zapobiegania karom i oszustwom wynikającym z wynajmu pracowników;
  • Administracji i przechowywania wymaganych dokumentów.

 

Firma Efficient at work spełnia wszystkie wymagania i jest wpisana do rejestru Stowarzyszenia Regulacji Rynku Pracy.